Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund har indgået en aftale med Den Danske Filmskole om skuespilleres medvirken i filmskoleelevernes afgangsfilm.

Ved ansættelse skal man anvende den af parterne godkendte standardkontrakt.

Det overordnede princip er, at skuespillere kan ansættes til minimum halvdelen af minimumsgagen på spillefilm (1.550 kr.). Skal filmen vises på tv, skal der imidlertid betales gager, der minimum svarer til hele minimumsgagen (3.100 kr.). Er der betalt til visning på tv, betyder det, at filmen indenfor en periode på 2 år kan vises 6 gange på Danmarks Radio med genudsendelse indenfor 7 dage. 

Filmskoleeleverne og Filmskolen ønsker herudover muligheden for at vise og sprede filmen i en række andre sammenhænge, eksempelvis en kort biografturne, vise filmen på Filmskolens hjemmeside, fremstille en dvd med filmen til branchen, sponsorer m.v. Der lægges i kontrakten op til, at den medvirkende specifikt skal godkende disse udnyttelser, som hver især afkrydses i kontrakten. 

Rettigheder som ikke er overdraget til Filmskolen, tilhører den medvirkende. Ønsker Filmskolen at anvende filmen på andre måder end de i kontrakten aftalte, kræver det en forudgående forhandling. 

Henvendelse angående kontrakten kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.

Dokumenter

Kontrakt