Dubbing

Overenskomsten omfatter medlemmer af Producentforeningen, der ansætter skuespillere, sangere og dansere til dubbing af tegnefilm m.v.

Du kan se en oversigt over Producentforeningens medlemmer her

Betalingen for dubbing består altid af et arbejdshonorar og et udnyttelseshonorar for den konkrete udnyttelse.

Fremmøde af 3 timers varighed honoreres med 1.050 kr., fremmøde af 2 timers varighed honoreres med 800 kr. og fremmøde af 1 times varighed honoreres med 525 kr.

For producentens rettighedserhvervelse henvises til selve overenskomstteksten.

Ud over studiehonorar og udnyttelseshonorar, har du ret til betaling fra Filmex og CopyDan, når dit arbejde bruges via andre (fx tv-distributører). Se vejledning vedr. indgåelse af dubbingkontrakter i listen til højre på denne side.

I henhold til overenskomsten er der indgået et protokollat om honorering for indtaling af promo speak.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.