Kortfilm

Overenskomsten omfatter medlemmer af Producentforeningen, der ansætter skuespillere, operasangere og dansere til produktion af en kortfilm.

Du kan se en oversigt over Producentforeningen medlemmer her

Minimumsdagsgagen udgør 2.425 kr. For medvirken på lydsiden udgør betalingen minimum 1.500 kr. for den første studietime og minimum 750 kr. for efterfølgende timer.

For at finde ud af hvilke rettigheder producenten erhverver for denne betaling henvises til selve overenskomsten.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.