Potemkin Film, FilmMaskinen og Medieskolerne Viborg

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med henholdsvis Potemkin Film, FilmMaskinen og Medieskolerne Viborg udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i Potemkin Films/FilmMaskinens/ Medieskolerne Viborgs produktioner.

Minimumsgagen er 1.025 kr. pr. dag, hvis filmen kun skal anvendes til intern visning. Skal filmen vises offentligt, udgør minimumsgagen 3.100 kr.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.