Potemkin Film og FilmMaskinen

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med henholdsvis Potemkin Film og FilmMaskinen udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i Potemkin Films/FilmMaskinens produktioner.

Minimumsgagen er 1.025 kr. pr. dag, hvis filmen kun skal anvendes til intern visning. Skal filmen vises offentligt, udgør minimumsgagen 3.100 kr.

Henvendelse angående kontrakten kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.