Station Next

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med Next - Uddannelse i København (tidl. Københavns Tekniske Skole) og Station Next Aarhus udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i produktioner hos enten Next - Uddannelse i København eller Station Next Aarhus.

Minimumsgagen er 1.025 kr. pr. dag, hvis filmen kun skal anvendes til intern visning. Skal filmen vises offentligt, udgør minimumsgagen 3.100 kr.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.