Super16 og Super8

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med henholdsvis Super16 og Super8 udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i Super16/Super8 førsteårs-, midtvejs-, eller afgangsfilm.

Minimumsgagerne er henholdsvis 1.155,50 kr. og 2.311 kr. + feriepenge for hele optagedage, alt afhængig af hvilke rettigheder der erhverves. Hvis producenten ønsker at ansætte på halve dagsgager, er det en betingelse, at den medvirkende bliver oplyst om det allerede på kontrakttidspunktet.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.