TV-produktion

Overenskomsten omfatter medlemmer af Producentforeningen, der ansætter skuespillere, operasangere og dansere til produktion af en tv-produktion (film, serier, underholdningsprogrammer og faktaprogrammer).

Du kan se en oversigt over Producentforeningens medlemmer her

Minimumsdagsgagen udgør 2.600 kr. For medvirken på lydsiden udgør betalingen minimum 1.650 kr. for den første studietime og minimum 825 kr. for efterfølgende timer. Pensionen, der skal indbetales til DSF, udgør 85 kr. pr. ansættelsesdag. Ved ansættelse på månedsgage skal lønnen minimum udgøre 38.550 kr. pr. måned og pensionen udgør 1.100 kr. pr. måned.

For producentens rettighedserhvervelse mod betaling af 1. gangs-honoraret henvises til selve overenskomstteksten.

Ved anden udnyttelse end den der erhverves for 1. gangshonoraret (f.eks. udgivelse på videogram), skal der, forinden udnyttelsen finder sted, optages forhandlinger mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund om betalingen til de ansatte for den påtænkte udnyttelse.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.