Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2022
1-5 28 28.337,92
6-7 30 29.098,25
8-9 38 32.385,50
10-11 40 33.272,17
12-13 42 34.180,00
14-15 43 34.938,83
16 og følgende 46 37.342,75

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2022
1-3 28 28.337,92
4-5 30 29.098,25
6-7 36 31.509,75
8-9 40 33.272,17
10-11 43 34.938,83
12 og følgende 46 37.342,75