Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

OBS: De nævnte beløb nedenfor er steget en smule pr. 1. april 2021, men er endnu ikke offentliggjort. Når vi er bekendt med beløbene, vil de korrekte beløb komme til at fremgå – ligesom der vil været et lønkort for april 2021.

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
1-5 28 27.541,00
6-7 30 28.280,00
8-9 38 31.474,75
10-11 40 32.336,50
12-13 42 33.218,83
14-15 43 33.956,25
16 og følgende 46 36.292,58

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
1-3 28 27.541,00
4-5 30 28.280,00
6-7 36 30.623,67
8-9 40 32.336,50
10-11 43 33.956,25
12 og følgende 46 36.292,58