Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
1-5 28 27.496,67
6-7 30 28.234,42
8-9 38 31.424,00
10-11 40 32.284,33
12-13 42 33.165,25
14-15 43 33.901,50
16 og følgende 46 36.234,08

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
1-3 28 27.496,67
4-5 30 28.234,42
6-7 36 30.574,25
8-9 40 32.284,33
10-11 43 33.901,50
12 og følgende 46 36.234,08