Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. oktober 2023
1-5 28 28.964,92
6-7 30 29.742,08
8-9 38 33.102,00
10-11 40 34.008,33
12-13 42 34.936,25
14-15 43 35.711,83
16 og følgende 46 38.169,00

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. oktober 2023
1-3 28 28.964,92
4-5 30 29.742,08
6-7 36 32.206,92
8-9 40 34.008,33
10-11 43 35.711,83
12 og følgende 46 38.169,00