Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2024
1-5 28 30.685,83
6-7 30 31.509,17
8-9 38 35.068,67
10-11 40 36.028,83
12-13 42 37.011,92
14-15 43 37.833,58
16 og følgende 46 40.436,67

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2024
1-3 28 30.685,83
4-5 30 31.509,17
6-7 36 34.120,42
8-9 40 36.028,83
10-11 43 37.833,58
12 og følgende 46 40.436,67