Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2023
1-5 28 28.868,58
6-7 30 29.643,08
8-9 38 32.991,83
10-11 40 33.895,17
12-13 42 34.820,00
14-15 43 35.593,00
16 og følgende 46 38.041,92

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2023
1-3 28 28.868,58
4-5 30 29.643,08
6-7 36 32.099,75
8-9 40 33.895,17
10-11 43 35.593,00
12 og følgende 46 38.041,92