Pantomime Teatret

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere. 

Minimumslønnen ved enhver ansættelse afhænger af den ansattes alder og følger nedenstående skema: 

Alder Skalatrin, Stedtillægssats VI
16-18 år (aspirant) 4 (i forholdet 1:7)
19-24 år 22
25-27 år 24
28-30 år 26
31-33 år 28
34-36 år 30
37-39 år 32
40-42 år 34
43 - 36

Der udbetales herudover til hver ansat et ekstra tillæg svarende til 10 % af skalalønstrinnet, der bl.a. dækker Tivolis pensionsbidrag. 

Det skal bemærkes, at der efter premieren/Tivolis åbning arbejdes om søndagen. 

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Overenskomst