Praktik for studerende

Forbundet har indgået en aftale om praktik for studerende med Danske Teatres Fællesorganisation. Aftalen afløser de tidligere aftaler der gjaldt for studerende fra Den Danske Scenekunstskole

Aftalen omfatter studerende fra Den Danske Scenekunstskole, når disse er i praktik ved et af følgende teatre: Et teater tilknyttet Det Københavnske Teatersamarbejde (herunder Folketeatret), en af landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.

Ved ansættelse skal man skal man anvende den af parterne godkendte standardkontrakt.

Det overordnede princip er, at de studerende ansættes til en reduceret løn, når de – som en del af uddannelsen – er i praktik. Lønnen skal udgøre minimum halvdelen af det til enhver tid gældende minimumskalatrin på det enkelte teater.

Studerende i praktik kan ikke pålægges udgifter til sminke, transport (udrejse ved prøvestart og hjemrejse efter sidste forestilling) eller eventuel bolig. Sådanne udgifter afholdes af enten teatret eller skolen.

Henvendelse angående aftalen kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Aftale

Kontrakt