TIO (Teatrenes Interesseorganisation)

TIO (Teatrenes Interesseorganisation) er en sammenslutning af det tidligere BørneTeaterSammenSlutningen (BTS) og Foreningen af Små Teatre (FAST). TIO og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) er fusioneret under navnet Dansk Teater. Det blev endeligt effektueret ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2018.

De tidligere TIO-teatre er stadig omfattet af TIO-overenskomsten og skal følge denne. Du kan finde listen over tidligere TIO-teatre under dokumenter.

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere, dansere og koreografer.

Ved ansættelse skal der udfærdiges en kontrakt, der er i overensstemmelse med den af parterne udarbejdede normalkontrakt (bilag 1).

Det skal fremgå af kontrakten, hvorvidt opstilling og nedtagning af scenografi er en del af arbejdet, og så vidt muligt skal omfanget heraf ligeledes fremgå -således at man eventuelt kan forhandle et tillæg herfor.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1 juli 2017 skalatrin 23 i statens lønsystem.

Se beløb nedenfor.

Beløbene på skalatrinene afhænger af, i hvilken kommune teatret befinder sig. Du skal derfor først finde teatrets kommune i oversigten her og se, hvilket romertal der gælder for kommunen/teatret (fremgår kommunen ikke af oversigten følges romertal II). Herefter kan du aflæse beløbene på de forskellige skalatrin under kolonnen med det pågældende romertal på lønkortet her

Pensionen er på 12 % pr. 1. juli 2017.

Pr. 1. juli 2017 er der aftalt en del ændringer i overenskomsten. Disse fremgår af forhandlingsresultatet, som du finder til højre under dokumenter.

Der er bl.a. indført en ny bestemmelse i § 9, stk. 4 om kortidsansættelse, som giver teatrene mulighed for ansættelse ned til 7 dage mod højere minimumsløn. Der skal være tale om projekter, der ikke kan betegnes som almindelige teaterproduktioner, og for hvert teater er der begræsninger på brugen heraf. Minimumslønen er afhængig af, om teatret modtager et samlet tilskud på over eller under 2 mio. kr. fra stat og kommune. Du finder listen over teatre, som modtager under 2 mio. kr. i tilskud til højre under dokumenter.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

  Bl.a. Århus Bl.a. København
Skalatrin Månedsløn pr. april 2024 Månedsløn pr. april 2024
23 27.778,25 28.729,58