Sikkerhed på arbejdspladsen

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet på produktionen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvordan arbejdet omkring sikkerhed på arbejdspladsen skal organiseres afhænger af hvor mange der er ansat på arbejdspladsen/produktionen. Du kan se hvilke krav der stilles til organiseringen her.

Hvis du er ansat

Hvis du som ansat er i tvivl om sikkerheden på din arbejdsplads, bør du kontakte din sikkerhedsrepræsentant hurtigst muligt. Er du på en mindre arbejdsplads/produktion uden sikkerhedsrepræsentant, bør du kontakte din arbejdsgiver. Hvis problemet ikke bliver løst på denne måde, kan du kontakte Dansk Skuespillerforbund på 33 24 22 00 for hjælp og vejledning, bl.a. i forhold til om Arbejdstilsynet bør involveres i sagen. Du kan oså ringe direkte til Arbejdstilsynet med dine spørgsmål på 70 12 12 88. Din henvendelse er 100% anonym.

Hvis du som ansat kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det som en arbejdsskade. Sker det ikke, kan du selv anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Det er vigtigt, både for at forebygge, at der sker ulykker igen og fordi, du måske får brug for at kunne dokumentere din skade senere i livet. Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsskader her

Hvis du er i tvivl om noget i forhold til anmeldelsen, er du velkommen til at kontakte forbundets jurister.

Hvis du er sikkerhedsrepræsentant
Hvis du er sikkerhedsrepræsentant på din arbejdsplads og får behov for hjælp og vejledning i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål, fx ved arbejdsulykker, kan du kontakte forbundet på 33 24 22 00.

Tjek også de relevante publikationer om arbejdsmiljø og sikkerhed til højre her på siden.

Tillidsrepræsentant

På de større teatre findes der faste tillidsrepræsentanter for skuespillere, dansere, musicalperformere og sangere. Du kan få navnene på disse oplyst ved at henvende dig til Dansk Skuespillerforbund, eller spørge på arbejdspladsen.

Ved forestillinger, hvor der primært medvirker freelance scenekunstnere, skal der ved prøvernes start vælges en tillidsrepræsentant for forestillingen. Vedkommende er fungerende tillidsrepræsentant under prøverne og i spilleperioden. Der bør gives besked til DSF om, hvem der er tillidsrepræsentant på forestillingen.

Hvis du er i tvivl om, hvem der er tillidsrepræsentant på den forestilling, du medvirker i, kan du spørge dine kolleger, din arbejdsgiver eller kontakte DSF.

Til dig, der selv skal være tillidsrepræsentant: Du kan læse mere om funktionen og arbejdsopgaverne i Dansk Skuespillerforbunds tillidsrepræsentantspjece, som du finder til højre her på siden.