AI – hvem tager magten over den førerløse bil?

Sceneliv #2 i 2024 havde et større tema om AI, der stillede spørgsmålet ‘AI - ven eller fjende?’. Forperson Benjamin Boe skrev leder om AI, der giver et indblik i det dilemma, som den fremadstormende teknologi stiller os i som mennesker og som skuespillere. Læs lederen herunder:

Opfindelsen af hjulet: For 4000 år siden. Opfindelsen af alfabetet: Også cirka 4000 år siden. Dampmaskinen: 1710. Den første computer: 1846. Det første tv: 1926. Internettet: Opfundet i 1991.
Listen over nye opfindelser er lang, der bliver kortere og kortere mellem de teknologiske landvindinger – og forhåbentlig stopper menneskets udviklingstrang aldrig.
For mig er et af de seneste højdepunkter på listen 30. november 2022. Det var nemlig den dag, ChatGPT blev introduceret til dig, mig og os alle sammen. Pludselig fik vi adgang til kunstig intelligens i ordform. Og siden den dag er udviklingen kun gået én vej – op, op, op. Og diskussionen om AI og vores brug af den er fulgt med.
Der er ingen tvivl om, at AI er og bliver en samfundsændrende ting. En teknologi, der allerede nu har sat gang i store forbedringer inden for fx sundhedssystemet og i produktionsgange verden over. Det er ikke svært at se mange fantastiske muligheder i AI – men den teknologi der fx kan spotte bittesmå kræfttumorer, er også den teknologi der kan producere en deepfake. På samme måde som vi så det med computeren, der nok har skabt b.de rigdom og demokratisering af vores klode, men også udraderede typografien som fag.

De digitale discipliner får det svært
Og derfor er AI også en trussel – ikke mindst for vise hjørner af vores fag. Jeg tror eksempelvis, at mange af de digitale kunstnerdiscipliner – fx dubbing, indlæsning og produktion – får det svært i den kommende tid. Allerede nu bliver der skabt digitale indlæsningsavatarer, der læser hele bøger op på lydbogstjenesterne, og der findes tjenester, der kan producere manuskripter eller sågar hele film efter de rette stikord.
Vi skuespillere befinder os lige nu i den tipi, der nok er den mest udsatte i den AI-orkan, der bevæger sig hen over os lige nu. For nu har jeg ikke svaret på, hvordan vi skal begribe den situation. Men jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye teknologi også kommer med muligheder for vores fag.

Scenekunsten vil vinde
Det er også derfor, vi i dette nummer af Sceneliv har kloge mennesker til at gøre os mere vidende om, hvad der lige nu sker med AI, og hvilken betydning udviklingen kan få. Eksempelvis forudser Christiane Vejlø, at liveevents vil opleve en renæssance – og jeg er helt enig. Jeg tror faktisk, at scenekunsten vil vinde på, at det er der, publikum er sikker på at få menneskelig interaktion og møde ægte mennesker, de kan spejle sig i. Både hun og andre i temaet taler også om, hvor vigtigt det er, at vi omfavner dele af teknologien og tager magten over den.
Det flugter med det, som en klog politiker sagde til mig for nyligt – nemlig at man ikke taber sit arbejde til AI, man taber til den, der er bedst til at bruge AI. AI er ingenting uden de input, den får, eller den data, den bliver trænet på. Derfor skal vi som kunstnere sørge for, at ‘vi’ også er digitale og sikre os, at industrien ikke gratis kan bruge deres alternativer til levende mennesker.
Det er noget af det, vi og andre arbejder på bliver kontraktstandard. Og så ser vi mod USA og på, hvad de amerikanske dramatikere og skuespillere opnåede ved deres strejke sidste år, fylder AI rigtigt meget. Fordi de også godt ved, at rettigheder og løn ikke betyder noget, hvis ikke de bliver brugt.

Tag styringen i den førerløse bil
Vi må altså ikke være blinde over for de udfordringer, AI kan give, men måske kan vi ved fælles hjælp tage styringen i den her førerløse digitale bil? For den linje, jeg i toppen af denne tekst trækker fra opfindelsen af hjulet til ChatGPT, handler ikke kun om teknologi. Den handler om mennesket og vores evige drift mod udvikling og oplysning.
Mennesket er ikke offer for udviklingen – vi skaber den. Så lad os sammen tage ansvar for vores fremtid.

Benjamin Boe i Sceneliv #2 2024

Det mener DSF om AI

AI er et af de emner, vi arbejder aktivt med og debatterer jævnligt – både i bestyrelsen og i selve forbundet. Vi holder skarpt øje med udviklingen og holder os orienteret via vores internationale søsterforbund, så vi på den måde sikrer, at vi kan rådgive jer medlemmer bedst muligt.

AI indgår naturligt i Dansk Skuespillerforbunds holdning til den digitale udvikling:

Me
dlemmernes vilkår skal matche den digitale udvikling

Kulturforbruget ændrer sig i takt med den digitale udvikling, og vores førsteprioritet er at sikre vores medlemmer ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Både medlemmernes vilkår og rettighedsbetalinger skal matche den virkelighed, kulturen bliver produceret og forbrugt i.

På dette område sikrer vi vores indsats og vores viden med tre netværk:

  1. Gennem Copydan, der holder øje med mediebilledet og kulturforbrugets udvikling.
  2. Under Create arbejder vi for at bevare den danske rettighedsmodel som et fremtidssikret værktøj i en tid, hvor videreudnyttelse og genudnyttelse er i høj kurs på tværs af platforme.
  3. Via vores internationale netværk af forbund i andre lande holder vi os opdateret på, hvad der bliver de næste store evolutionsskridt i en underholdningsindustri, der er i konstant udvikling, og hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til pres på arbejdsvilkår. Det internationale udsyn er en del af vores beredskab og sikrer, at vi kan rådgive vores medlemmer klogt, første gang en ny teknologi eller tjeneste rammer Danmark.

Du kan læse skuespillerforbundets andre grundholdninger her

Sådan arbejder DSF for at beskytte dig mod AI-misbrug

Skuespillerforbundet sætter ind på flere fronter i arbejdet med at sikre medlemmerne mod at få misbrugt stemmen og/eller ansigtet.

  1. Juridisk rådgivning ved kontraktforhandlinger og evt. misbrugssager gennem Rettighedsalliancen – fx sagen, hvor mange skuespilleres nøgen- og sexscener blev delt blandt anonyme brugere på Reddit, eller skuespillere, hvis stemmer er blevet klonet ulovligt på TikTok og andre sociale medier.

  2. Politisk indsats for at forbedre lovgivningen både nationalt og på EU-niveau.

  3. Samarbejde med øvrige kunstnergrupper i bl.a. Samrådet for Ophavsret med særlig fokus på politisk påvirkning, høringssvar og udpegning til ekspertudvalg om AI.

  4. Samarbejde og erfaringsudveksling med vores nordiske og internationale søsterforbund.