De bestemmelser, du skal holde øje med, når du laver spillefilm

På spillefilmsområdet er gælder overenskomsten fra 2007 (med ændringer fra 2011), og heri er der en række særlige bestemmelser, som er med til at beskytte dig mod misbrug af optagelserne – bl.a. med AI.

Her kan du se nogle af de væsentligste afsnit, som du skal holde øje med:

§16, stk. 2
For udnyttelse af filmens lydside som fonogram skal der indgås særskilt kontrakt med den ansatte.

§16, stk. 4
Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige tilkommende anvendelser af den ansattes præstation og billede, som ikke i medfør af stk. 1 eller stk. 2 er erhvervet af producenten, tilhører den ansatte.

§17, stk. 4
Producenten kan ikke, uden at det er aftalt med den ansatte, lade en anden foretage dubbing på dansk af den ansattes stemme. Ligeledes kan producenten ikke, uden at det forud er aftalt med den ansatte eller dennes arvinger, anvende computergenerede afbildninger af den ansatte eller såkaldte ”stand-ins”.

§17, stk. 6
Bortset fra eventuel trailer kan klip fra filmen med den ansatte ikke benyttes i andre film uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde. Brug af fraklip i andre film eller tv-produktioner kan kun ske efter aftale med den enkelte.

§17, stk. 7
Dele af filmen, hvori den ansattes præstation indgår, må ikke uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde benyttes som reklamefilm, ligesom der ikke i billedet må forekomme indkopiering i en sammenhæng, så denne kan virke som en reklame for annoncører eller sponsorer. Samme forbehold for anvendelse i reklameøjemed gælder lydsiden med den ansattes stemme samt faste plader.

De bestemmelser, du skal holde øje med, når du laver tv

Overenskomsten mellem skuespillerforbundet og Producentforeningen vedrørende tv-produktion er fra 2002, og den beskytter dig på flere måder mod misbrug af dit arbejde – bl.a. af AI.

Det er bl.a. disse bestemmelser, du skal holde øje med:

§16, stk. 3
Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige tilkommende anvendelser af den ansattes præstation eller billede, som ikke i medfør af stk. 1 eller stk. 2 er erhvervet af producenten, tilhører den ansatte.

§16, stk. 5
Ved anden udnyttelse af produktionen end nævnt i overenskomstens Afsnit II skal der forinden udnyttelsen finder sted optages forhandling mellem Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen med henblik på indgåelse af en aftale, som fastlægger den betaling, der tilkommer den ansatte i forbindelse med udnyttelse.

§17, stk. 4
For udnyttelse af produktionens lydside som fonogram, skal der indgås særskilt kontrakt med den ansatte.

§18, stk. 7
Producenten kan ikke, uden at det er aftalt med den ansatte, lade en anden foretage dubbing på dansk af den ansattes stemme. Ligeledes kan producenten ikke uden det forud er aftalt med den ansatte eller dennes arvinger anvende computergenerede afbildninger af den ansatte eller såkaldte ”stand-ins”.

§18 stk. 9
Bortset fra eventuel trailer kan klip fra produktionen med den ansatte ikke benyttes i andre film uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde. Brug af fraklip i andre film eller TV-produktioner kan kun ske efter aftale med den enkelte.

§18, stk. 10
Dele af produktionen, hvori den ansattes præstation indgår, må ikke uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde benyttes som reklamefilm, ligesom der ikke i billedet må forekomme indkopiering i en sammenhæng, så denne kan virke som en reklame for annoncører eller sponsorer. Samme forbehold for anvendelse i reklameøjemed gælder lydsiden med den ansattes stemme samt faste plader.

§18, stk. 11
Dersom producenten ønsker at kunne benytte optagelser fra en produktion i nye produktioner (som f.eks. spillefilm) skal denne ret erhverves særskilt i kontrakten, og betaling for en sådan udnyttelse skal forhandles med DSF.

Juristens bedste AI-råd

Maj Hagstrøm, der er chefjurist i skuespillerforbundet og arbejder med jer, der indspiller film og tv, giver her seks gyldne AI-råd, som du bør huske.

➀ Altid samtykke!

Husk at producenter ikke må opbevare din stemme eller dit ansigt i et digitalt arkiv, uden at du har givet samtykke til det (det er EU’s GDPR-lovgivning, der sikrer det) – og at du eventuelt har aftalt en betaling for det.

➁ Kontrakter skal matche overenskomsten
Når du skriver under på en individuel kontrakt, så husk at sikre dig, at den matcher det, der står i overenskomsten – eller at der står, at den er på ‘de vilkår, der er aftalt i overenskomsten’.

➂ Definer dine rettigheder
Sørg altid for at få defineret dine rettigheder til fx din indlæsning af en bog – hvor må bogen blive udgivet, hvor længe og hvilken betaling får du for at overdrage dine rettigheder i perioden?

➃ Vær på vagt over for de aparte henvendelser
Hav den kritiske sans med dig. Bliver du fx kontaktet af udenlandske producenter på fx Linkedin, der vil hyre dig til at indtale en masse ord til et ‘navigationssystem’, kan det være et rødt flag. Og vi har svært ved at håndhæve dine rettigheder i Kina eller andre lande.

➄ Hvad sker der med selftapet?
Skal du indspille et selftape, så bør du sikre dig, at indspilningen udelukkende bliver brugt til casting – og du skal sikre dig, at din caster ikke lægger indspilningen ud offentligt.

➅ Send din kontrakt ind til forbundet
Hvis du er det mindste i tvivl om, hvad der står i din kontrakt, så henvend dig forbundets jurister – inden du skriver under! De står klar til at læse kontrakter igennem og kan rådgive dig i, hvilke formuleringer, du skal være opmærksom på.

Links til de relevante overenskomster og standardkontrakter

SPILLEFILM

Overenskomsten
Standardkontrakten


TV-SERIER

Overenskomsten
Standardkontrakten