AI kommer med både muligheder og udfordringer

Som med stort set al ny teknologi er der også to sider af den kunstige intelligens; AI er både den teknologi, der bliver brugt til at producere deep fakes med, og den teknologi, som hjælper lægerne med at diagnosticere tidligere og mere præcist. Og for jer medlemmer kommer AI også med både ulemper og fordele – alt efter hvor i faget, I befinder jer, og om I vælger at danse med teknologien eller at sige ‘nej tak’. Her får du et generelt overblik over, hvad du skal holde øje med – og hvad du måske kan bruge i dit arbejde.

Sådan udfordrer AI medlemmerne af Dansk Skuespillerforbund

AI udvikler sig hele tiden, og derfor vil en liste over de udfordringer, som teknologien udgør for vores medlemmer, aldrig blive fuldendt. Her lister vi derfor de overordnede problematikker i brugen af AI i forbindelse med digitale produktioner, der typisk vil indebære arbejde for vores medlemmer.

Økonomi
Den engangsbetaling der bliver tilbudt de af vores medlemmer, som udfører AI-relaterede opgaver afspejler sjældent, at deres ansigt, stemme eller person kan blive brugt igen og igen på et hav af forskellige projekter. Det betyder, at medlemmerne risikerer at konkurrere med deres egen digitale – og ikke mindst gratis eller billigere – replika.

Rettigheder
Mange AI-platforme gør brug af vores medlemmers originale og kreative performances til at generere nyt materiale – uden at de har licens til det. Dette krænker vores medlemmers ophavsret og juridiske rettigheder.

Transparens
Udøvende kunstnere har sjældent mulighed for at vide, hvor og hvordan deres digitale performance bliver udnyttet med AI på grund af uklare betingelser i kontrakterne, uspecificeret anvendelse og manglende godkendelseskrav. Det gør det stort set umuligt for vores medlemmer at kontrollere, fx hvilke virksomheder eller brancher de bliver associeret med.

Ringe brancheadfærd
Kunst og kultur er i forvejen brancher, hvor rettighedshavere bliver bedt om at fraskrive sig sine rettigheder i årevis for en ofte ganske begrænset upfront-betaling. Med AI vil kunstnere i endnu højere grad risikere, at deres arbejde bliver ‘genanvendt’ til at generere nyt content uden at de har haft mulighed for at give samtykke eller modtage en fair godtgørelse for brugen.

Skadeligt indhold
En undersøgelse har vist, at 96 % af deepfakes bliver brugt til pornografisk materiale, og det er 100 % kvinder. Samtidig viser undersøgelsen, at 99 % af de kvindelige deepfakes er baseret på kvinder fra underholdningsindustrien.

Lighed
En teknologisk udvikling i høj fart og med ingen eller kun ringe bevidsthed hos brugere og lovgivere kommer med en indbygget risiko for at forværre eksisterende uligheder. Dette kan være i fx adgangen til arbejde, indtægtsniveauet eller løngabet for de mest marginaliserede i branchen, så som døve eller neurodivergente kunstnere eller de med funktionsnedsættelse.

Det kunstneriske udtryk
AI genererer ofte meget ‘marionetagtige’ karakterer, fx ved at skabe og bruge digitale replikaer, og det kan fratage de udøvende kunstnere handlekraft og indflydelse på det endelige udtryk. Hvis vi mindsker mulighederne for at optræde personligt i optagede medier, bliver incitamentet til at søge ind på en professionel scenekunstuddannelse og vælge vores fag betydeligt mindre.

Kollektiv forhandling
Som teknologi er AI en udfordring for skuespillerorganisationer verden over, fordi AI som opfindelse og teknologi ikke specifikt er nævnt i eksisterende overenskomster og branchestandarder. Det betyder dog ikke, at du som medlem af DSF står helt uden beskyttelse – det kan du læse mere om under ‘dine AI-rettigheder’.

Den politiske tilgang
Overordnet set er den danske regering (pr. april 2024) positive over for AI som teknologi – ikke mindst inden for områder som sundhed, velfærd og offentlig service. Men selv om der er nævnt visse forbehold, er der stadig brug for en kontinuerlig indsats fra kreative og udøvende kunstnere for at råbe op om de udfordringer, teknologien giver kreative og kunstneriske fag.

Regeringen skriver om AI:
“Udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens er de seneste år accelereret betydeligt, og potentialerne ved teknologien er enorme. Det gælder bl.a. i forhold til at skabe økonomisk vækst, levere bedre velfærd og offentlig service og løse samfundsudfordringer som den grønne omstilling og mangel på arbejdskraft.
Det er potentialer, som regeringen ønsker at udnytte og realisere, så kunstig intelligens kan bidrage positivt til samfundet og dansk velfærd og økonomi.
Samtidig er det vigtigt at få sat de rette rammer for tech-giganternes brug og udvikling af kunstig intelligens, som kan håndtere de udfordringer, teknologien fører med sig.”

Du kan læse mere om regeringens holdninger til AI her

De muligheder kan AI give dig

Hvis AI bliver brugt med etisk sans og respekt for vores medlemmer – og i samarbejde med dem og os som forbund – kan teknologien sagtens bidrage positivt til jobbet som skuespiller, dubber, indlæser og andre digitalt optagere discipliner.

Hvis medlemmerne formår at se og markedsføre sig selv som et digitalt produkt i modsætning til deres analoge arbejde, får de mulighed for at optræde i flere produktioner over hele verden på samme tid – og på den måde kunne booste deres indkomst i en periode.

AI kan give døve performere og de med funktionsnedsættelse bedre adgang til arbejdsmarkedet, og AI vil kunne gøre arbejdslivet sikrere for stuntpersoner.

Der er også mulighed for, at AI kan bidrage til dubbing og indtaling ved at matche skuespillernes mund- og ansigtsbevægelser til den indtalte dialog, ligesom danske skuespilleres egen stemme kan bruges til dubbing af danske film- og tv-produktioner, der bliver solgt til udlandet.

Nogle af forbundets medlemmer bruger allerede AI i deres daglige arbejde; som sparringsparter, som idegenerator eller til at prøve at se, hvordan replikker og manuskripter forandrer sig, hvis de ændrer tonen en smule. Det vigtige er at betragte AI som et redskab, der måske kan spare dig for værdifuld tid, eller sende din kreative tankegange og idemaskine i en helt ny retning.