Filmex

Filmex er en ophavsretsforening til forvaltning af udøvende kunstneres rettigheder, som er oprettet af Dansk Skuespillerforbund i 1995. Foreningen har til formål at opkræve og fordele betaling for videreudnyttelse af skuespillere, operasangere, musicalperformere, dansere og koreografers præstationer på tv, film, video, internet osv.


Filmex arbejder dermed for, at ophavsrettighederne bliver respekteret både i forhold til DSF’s egne medlemmer og andre udøvende kunstnere, herunder medlemmer af Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kor Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Solist-Forbund og Solistforeningen af 1921.

Du kan læse mere om Filmex her