Rådgivning om ophavsret

Både i forbindelse med overenskomster/aftaler og i det politiske arbejde er det en kerneopgave for DSF at sikre kunstneres rettigheder. Derfor deltager vi aktivt i de ophavsretlige sammenslutninger her i landet, ligesom vi samarbejder med andre kunstnerorganisationer om emnet. DSF arbejder også meget aktivt internationalt i de relevante ophavsretlige organisationer for at sikre, at kunstnernes ophavsret ikke udhules af bl.a. nye teknologiske muligheder og ulovlig fildeling.

Det enkelte medlem har også en væsentlig opgave i forhold til at værne om rettighederne.

Når du indgår kontrakt med en arbejdsgiver, er det vigtigt, at du sørger for, at dine rettigheder er sikret – også for eftertiden, hvis værket (fx filmen eller tv-serien) genudsendes eller videredistribueres af forskellige kanaler.

Hvis du er i tvivl om kontrakter, rettigheder osv., kan du kontakte DSF’s jurister og få svar på dine spørgsmål.

Hvis du er i tvivl om udbetaling af vederlag for udnyttelse af dine rettigheder, kan du kontakte Filmex.