Q&A – DSF's nye pensionsordning

Hvem får en ny pensionsordning i PFA?
Som udgangspunkt får alle medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, der indbetaler til en pensionsordning i PFA fra 1. september 2014 automatisk den nye ordning, PFA Plus. Mere præcist vil følgende personer få PFA Plus: 

  • Medlemmer som er ansat hos en arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst med Dansk Skuespillerforbund
  • Medlemmer af Dansk Skuespillerforbund der gennem deres arbejdsgiver har valgt at oprette en pensionsordning i PFA Plus

Der er kun indbetalinger fra 1. september og fremefter, der overgår til PFA Plus. Gamle policer vil blive i den gamle ordning, med mindre man vælger selv aktivt at flytte dem. For mange kan det være en rigtig god ide, fordi det giver et langt bedre overblik over pensionen. Men der er også personer, hvor det ikke er nogen god ide. Der for anbefales det, at du taler med en pensionsrådgiver om dette.

Hvad sker der, hvis jeg ikke arbejder på en overenskomst med pension lige nu?

Hvis du lige nu ikke arbejder på en overenskomst, eller du er ledig, så vil du overgå til ordningen i PFA Plus, næste gang du bliver ansat på en DSF-overenskomst, der indeholder bestemmelser om pension. Hvis du gerne vil overgå til ordningen hurtigere, kan du evt. aftale med din nuværende arbejdsgiver, at du selv laver en frivillig indbetaling via arbejdsgiveren – og på den måde få den nye ordning med det samme.

Er der nogen, som selv skal tage stilling til, om de vil have PFA Plus?
Ja, nogle få medlemmer har en særlig ordning, og de kan selv vælge, om de vil skifte til PFA Plus. Hvis du har en særlig pensionsordning, vil du i slutningen af august modtage et brev med mere information.

Hvordan er jeg forsikret i den nye pensionsordning?  
DSF har valgt en standard forsikringspakke, som vil passe de fleste, og som du får, hvis du ikke selv foretager andre valg. Det er dog en god ide at forholde sig personligt til sine forsikringer, så du bliver dækket på den måde, der passer bedst muligt til din livssituation. Ordningen i PFA Plus indeholder også en helt ny forsikring ved kritisk sygdom.

Hvis du i din tidligere pensionsordning har valgt fx en højere forsikringsdækning, vil denne så vidt muligt blive overført til PFA Plus, så du ikke bliver sikret dårligere end før.

Primo september vil du modtage et velkomstbrev fra PFA med en oversigt, som bl.a. viser, hvordan du er forsikret. Du har mulighed for at justere forsikringerne, så de matcher netop dine behov.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af forsikringerne i ordningen.

  • Ny forsikring - PFA Kritisk sygdom: Forsikringen ved kritisk sygdom giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme. Et økonomisk tilskud kan gøre livet lettere i en svær tid. Du kan bruge pengene, som du har lyst - fx til at købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.
  • PFA Erhvervsevne: Hvis du mister erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke, kan du få udbetalt erhvervsevneforsikring.
  • PFA Liv: Livsforsikringen bliver udbetalt til de efterladte, hvis du dør, inden du går på pension. Så er dine nærmeste sikret økonomisk, hvis du ikke længere kan bidrage. Forsikringen rummer også en løbende udbetaling til børn, hvor børnene får udbetalt et fast beløb, indtil de bliver 21 år.

Hvordan investeres min opsparing?
Med PFA Plus bliver din opsparing investeret i markedsrente, dvs. at afkastet følger markedet. Det er PFA´s eksperter, der står for investeringen af din opsparing, og de arbejder hele tiden på at give dig det bedst mulige afkast.

Du kan vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler A, B, C og D. Hver profil tager udgangspunkt i din alder og din risikovillighed. Investeringsprofil D har den højeste risiko og dermed det største potentiale for et højt afkast, og A har den laveste risiko. Du vil som udgangspunkt få investeringsprofil B, men du kan uden ekstra omkostninger ændre den ved at logge på mitpfa.dk. Her kan du også prøve PFA’s investeringsguide og få en anbefaling i forhold til hvilken investeringsprofil, som passer til dig. Det kan dog være en god ide at tale med en af PFA’s rådgivere, inden du lægger dig fast på din investeringsprofil.

Forsigtighed betyder meget for PFA, så uanset hvilken investeringsprofil du vælger, vil andelen af risikofyldte investeringer automatisk blive nedtrappet i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Du kan følge afkastet på de forskellige investeringsprofiler på pfa.dk.

Hvad sker der med min nuværende opsparing?
Din nuværende opsparing bliver i din tidligere pensionsordning i gennemsnitsrente. Det er kun indbetalinger efter 1. september 2014, som går til PFA Plus. Du kan dog vælge at flytte din nuværende opsparing over i PFA Plus.

Er det en god idé at samle min opsparing i PFA Plus?
Det er ofte en god idé at samle dine pensionsopsparinger. Det giver et godt overblik, og så er det nemt og ubesværet at ændre og tilpasse din opsparing, når du får brug for det. Som regel er der også en økonomisk gevinst at hente, fordi du så kun skal betale omkostninger et sted.

I nogle tilfælde har du også mulighed for at få lagt et overførselstillæg oven i din opsparing, hvis du overfører din opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente. Log ind på Mit PFA fra medio oktober, og se, om du har mulighed for at overføre, hvad dit foreløbige overførselstillæg er, og hvilke fordele og ulemper der er ved at overføre.  

Selvom det ofte er fordelagtigt at samle din opspring i PFA Plus, er der også nogle situationer, hvor vi anbefaler, at du ikke overfører din opsparing til PFA Plus. Vi anbefaler derfor altid, at du taler med en rådgiver fra PFA, inden du træffer din beslutning.

Hvor meget betaler jeg i omkostninger?
PFA har nogle af markedets laveste omkostninger, og prisen på forsikringerne i den nye ordning er sænket med op til 30 procent i forhold til tidligere. Log på mitpfa.dk og se de præcise forhold, der gælder for dig, som fx prisen på dine forsikringer, afkastet på din opsparing, og hvor meget du betaler i omkostninger til administration.  

Hvem går pengene til, hvis jeg dør?
Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have udbetalt pengene fra din pensionsordning i tilfælde af din død. Din nye pensionsordning i PFA vil som udgangspunkt blive udbetalt til ”nærmeste pårørende”. Hvis du ønsker, at andre end ”nærmeste pårørende” skal have udbetalt pengene fra din pensionsordning, skal du udfylde en begunstigelseserklæring, hvor du skriver, hvem der skal have pengene udbetalt.

Eventuelle begunstigelser, du har foretaget på dine gamle ordninger, følger ikke med over i PFA Plus.

Læs mere om begunstigelse, og udfyld begunstigelseserklæringen.

Hvordan kan jeg få rådgivning?
Du kan du få rådgivning på tre forskellige måder.
Du vælger selv, hvad der passer dig bedst. Webrådgivning er den mest fleksible form for rådgivning. Her taler du i telefon med en rådgiver, samtidig med at du kan se dine egne tal, billeder og dokumenter på din computer. Det gør det lettere at forstå de forskellige elementer i pensionsordningen, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ændrer ordningen.

Du har også altid mulighed for at få rådgivning ansigt til ansigt fx i PFA’s lokaler.