Skat/selvangivelse

Ved detaljeret vejledning om skat, henvises til Kunstnernes Beskatning

Her kan du se en gennemgang af de forskellige udgifter/fradrag samt indtægter, foruden information om regnskab, moms mv.

Ved udfyldelse af årsopgørelse skal udgifter til :

Befordring i rubrik 51

Rejser i rubrik 53
Bemærk at der et maks. fradrag på 29.600 kr. i 2022 og 30.500 kr. i 2023.

I rubrik 58 noteres øvrige lønmodtagerfradrag (såsom kursus, telefon , it-udstyr mv)
Bemærk at der i 2022 er et bundfradrag på 6.600 kr. Dvs det beløb du skal skrive er det samlede beløb fratrukket 6.600 kr. Bundfradraget for 2023 er 6.700 kr.

Husk generelt at have dokumentation for alle udgifter du fratrækker.
Da der erfaringsmæssigt kan stilles spørgsmål fra SKAT om hvorvidt en udgift anses for erhvervsmæssig eller privat, anbefales det at du også gemmer noget dokumentation for privat indkøb, hvis du f.eks fratrækker udgifter til sminke, beklædning mv.

Væsentlige satser for de seneste år er:

Satserne for kost- og logigodtgørelse er de samme for Danmark og udlandet.

  2023 maj 2022 jan 2022 2021
Bundgrænse - Lønmodtagerfradrag 6.700 6.600 6.600 6.500
Skattefri rejsegodtgørelse        
Kostgodtgørelse pr. døgn * 555 539 539 532
Logigodtgørelse pr. døgn 238 231 231 228
Befordring        
- 0-24 km 0 0 0 0
- 25-120 km 2,19 2,16 2,16 1,90
- over 120 km 1,10 1,08 1,08 0,95
Erhvervsmæssige befordring        
Indtil 20.000 km/år 3,73 3,70 3,51 3,44
Over 20.000 km/år 2,19 2,17 1,98 1,90

* hvis der stilles fri kost til rådighed for lønmodtageren på rejsen, nedsættes kostgodtgørelsen med værdien af den fri kost. Godtgørelsen reduceres med henholdsvis:

15 % for fri morgenmad
30 % for fri frokost
30 % for fri middag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. din årsopgørelse/selvangivelse, kan du kontakte forbundets jurister på
33 24 22 00.