Skat/selvangivelse

Ved detaljeret vejledning om skat, henvises til Kunstnernes Beskatning

Her kan du se en gennemgang af de forskellige udgifter/fradrag samt indtægter, foruden information om regnskab, moms mv.

Ved udfyldelse af årsopgørelse skal udgifter til :

Befordring i rubrik 51

Rejser i rubrik 53
Bemærk at der et maks. fradrag på 30.500 kr. i 2023 og 31.600 kr. i 2024.

I rubrik 58 noteres øvrige lønmodtagerfradrag (såsom kursus, telefon , it-udstyr mv)
Bemærk at der i 2023 er et bundfradrag på 6.700 kr. Dvs det beløb du skal skrive er det samlede beløb fratrukket 6.700 kr. Bundfradraget for 2024 er 7.000 kr.

Husk generelt at have dokumentation for alle udgifter du fratrækker.
Da der erfaringsmæssigt kan stilles spørgsmål fra SKAT om hvorvidt en udgift anses for erhvervsmæssig eller privat, anbefales det at du også gemmer noget dokumentation for privat indkøb, hvis du f.eks fratrækker udgifter til sminke, beklædning mv.

Væsentlige satser for de seneste år er:

Satserne for kost- og logigodtgørelse er de samme for Danmark og udlandet.

  2024 2023 maj 2022 jan 2022
Bundgrænse - Lønmodtagerfradrag 7.000 6.700 6.600 6.600
Skattefri rejsegodtgørelse        
Kostgodtgørelse pr. døgn * 574 555 539 539
Logigodtgørelse pr. døgn 246 238 231 231
Befordring        
- 0-24 km 0 0 0 0
- 25-120 km 2,23 2,19 2,16 2,16
- over 120 km 1,12 1,10 1,08 1,08
Erhvervsmæssige befordring        
Indtil 20.000 km/år 3,79 3,73 3,70 3,51
Over 20.000 km/år 2,23 2,19 2,17 1,80

* hvis der stilles fri kost til rådighed for lønmodtageren på rejsen, nedsættes kostgodtgørelsen med værdien af den fri kost. Godtgørelsen reduceres med henholdsvis:

15 % for fri morgenmad
30 % for fri frokost
30 % for fri middag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. din årsopgørelse/selvangivelse, kan du kontakte forbundets jurister på
33 24 22 00.