Søren Ruby

Når jeg stiller op til bestyrelsen igen, er det fordi jeg dels stadig har meget på hjerte om, hvordan vi skal behandle hinanden både internt og eksternt, og dels, fordi jeg nu mener at have den fornødne indsigt og erfaring i arbejdet til at kunne gøre en større forskel. 

Jeg bevæger mig som skuespiller bredt i branchen – fra landsdelsscene til projektteater, for børn, unge og voksne, i teaterforeninger på turné og inden for kurser, forumteater og konflikthåndtering.

Jeg er både selvstændig, ansat, freelancer og frivillig, bl.a. i bestyrelsen i Dansk Assitej (international organisation for børne- og ungdomsteater). Det giver godt udsyn og en stor kontaktflade, som jeg har stor gavn af, både i bestyrelsen, i Produktionsstøtteudvalget og som forperson for UTOT, Udvalget for Turnerende og Opsøgende Teater.

Sideløbende har jeg taget akademiske moduler i ledelse, som går godt i spænd med bestyrelsesarbejdet, som ofte kræver af os, at vi kan holde tungen lige i munden og bevare overblikket.

Vi står over for fornyelse som forbund. Ikke blot termmæssigt, men praktisk. Vi skal gentænke nogle værdier, hvad angår både vores praksis hidtil og det politiske samfund, som vi er en vigtig stemme i, både i kunsten og som fagforbund. Det skal der lægges en tydelig strategi for, og den retning, der skal tegnes, vil jeg virkelig gerne bede om jeres mandat til at deltage i.

3 ord til arbejdet: Ordentlighed. Solidaritet. Værdighed.