Susanne Elmark

Jeg genopstiller hermed til bestyrelsen som repræsentant for operasangerne i forbundet.

Vi er en af minoriteterne i DSF, og det er vigtigt, at vi har sangere med i bestyrelsen, for vi skal lære af hinanden i de forskellige faggrupper, og vi bliver lyttet til, når vi sidder med ved bordet. Det har dette års erfaring i bestyrelsen bekræftet for mig.

Jeg føler bestemt, at jeg er blevet hørt på, når jeg har bidraget med at informere om, hvor vilkårene adskiller sig for os sangere fra de andre scene- og filmkunstudøvere, og jeg har fået indsigt i, hvor meget forbundet gør for at sikre vores vilkår.

Jeg har mere end tredive års erfaring som operasanger, internationalt og herhjemme, dubber også og har også for år tilbage medvirket i flere musicalproduktioner, så min brancheerfaring er bred, og jeg bidrager gerne fortsat med den i bestyrelsesarbejdet.