Ført bag lyset af Bertel Haarder

Af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund.
Debatindlæg i Altinget Kultur 10. september

Forleden meldte kulturminister Bertel Haarder (V) ud, at teatre, museer, kunstneriske uddannelser og andre statslige kulturinstitutioner skal spare små 600 mio. kroner henover de næste fire år. Ministeren lægger op til, at pengene skal spares på kulturinstitutionernes drift, der i år koster ca. 4,4 milliarder kroner.

Jeg synes, det er en forstemmende udmelding, for uanset hvad ministeren siger, vil besparelser i den størrelsesorden naturligvis gå ud over kunsten og talentudviklingen. Jeg betvivler ikke en ministers ret til at ønske at se på administrative udgifter, men at det sker med en enkel armbevægelse uden overhovedet at forholde sig til muligheder, faldgruber eller risici finder jeg faktisk chokerende.  Der er jo ting, det er helt umuligt at spare på, fx husleje. Så vil resultatet blive at spare på aktiviteterne. Så simpelt er det.
Ministeren har ellers tidligere sagt mange smukke ord om kunsten og kunstens store betydning for samfundet. Men dette her bidrager ikke til at få kunsten ud i landet eller ud på skolerne. Man skaber heller ikke muligheder ved at udsulte kulturen. Og nedskæringer vil næppe heller understøtte kunst og kultur som en sektor, der i den grad bidrager økonomisk til den samlede danske husholdning. Tvært imod. Så hvad vil ministeren egentlig?

Jeg tør slet ikke tænke på, hvor ødelæggende de varslede nedskæringer kan blive for den kunst og kultur, der tilhører os alle sammen. For det er ikke kun kulturinstitutionerne og kunstnerne, det vil gå ud over, når der skal spares. De mennesker, der bruger kulturen, og det er de fleste af os, vil alle sammen mangle noget vigtigt, når det samlede budget efter fire år er klippet voldsomme otte procent ned. Og nedskæringerne kommer så hurtigt, at publikum simpelthen vil kunne se kvaliteten blive ringere. Bid efter bid har vi set kulturen blive beskåret lidt hist og lidt her. Nedskæringer som dem, ministeren lægger op til, vil resultere i et synligt skamskåret kulturliv.

Det danske kulturliv afhænger af sammenhængen. Skærer man et sted, påvirker det hele vejen rundt. Og hvem ved i øvrigt hvad næste spareøvelse bliver? Alle borgere benytter sig af kulturelle tilbud. Og i disse tilbud er institutionerne en væsentlig del. Jeg ikke er den eneste, der er rystet over, at kulturministeren kom med sit krav om besparelser på kulturområdet så tæt på valget. Vi er flere, der mener, at han burde have sagt tingene som de var, inden befolkningen gik til stemmeurnerne. Til gengæld noterer jeg mig med en vis fortrøstning, at mere ansvarlige politikere allerede nu har taget afstand fra udspillet. Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Og ind til da, mener jeg, at kulturministeren bør reflektere over kunstens vilkår i Danmark og kæmpe for det område han trods alt er minister for.