Kan du ikke læse denne HTML mail?  Klik her
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 25. maj 2023
INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære medlem

Dansk Skuespillerforbund har afholdt ordinær generalforsamling søndag den 14. maj, hvor der blev vedtaget ændringer i forbundets love. Disse ændringer skal imidlertid jf. lovene behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som holdes:

Torsdag den 25. maj kl. 10.30

i forbundets mødelokale på 4. sal, Tagensvej 85

Forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed på den ekstraordinære generalforsamling.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
 
Benjamin Boe Rasmussen

____________________________________________________________________

Generalforsamlingens dagsorden d. 25. maj 2023

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent
2)    Godkendelse af lovændringer
3)    Eventuelt


Ad pkt. 2) – Godkendelse af lovændringer

Bilag med bestyrelsens forslag til lovændringer herunder bemærkninger kan findes på forbundets hjemmeside https://skuespillerforbundet.dk/om-dsf/profil/generalforsamling/generalforsamling/

Dansk Skuespillerforbund – Tagensvej 85, DK-2200 København N – Tlf.: 33 24 22 00 – dsf@skuespillerforbundet.dk
Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her.  Du har også mulighed for at redigere din tilmelding.