Udvalg

Dansk Skuespillerforbund har under bestyrelsen en række særlige udvalg, som i dagligdagen beskæftiger sig med specifikke dele af forbundets opgaver. Du kan se de stående udvalg i listen til højre på denne side.

Udvalgene har bl.a. til opgave:

  • at være i tæt kontakt med de medlemmer, der arbejder på det område, udvalget dækker
  • at komme med input til bestyrelsen på det konkrete fagområde
  • at løse konkrete opgaver og projekter i samarbejde med bestyrelsen
  • at komme med ideer til DSF Studio vedr. kurser og aktiviteter

Du kan få mere at vide ved at vælge det enkelte udvalg i listen til højre. Her finder du også kontaktoplysninger. Hvis du har gode ideer til, hvad DSF kan gøre på lige præcis dit fagområde, opfordrer vi dig til at kontakte det relevante udvalg, alternativt forpersonen eller bestyrelsen.

Ud over de faste udvalg nedsætter bestyrelsen ind imellem forskellige ad hoc-arbejdsgrupper, som i en kortere eller længere periode beskæftiger sig med konkrete emner. 

Dansk Skuespillerforbund samarbejder endvidere med Landsorganisationen for teaterskolerenes skuespillerelever, LOTs. LOTs har observatørstatus i DSF’s bestyrelse.