Ligebehandlingsudvalget

Ligebehandlingsudvalget arbejder for at opnå mere diversitet og højere grad af ligebehandling inden for scenekunsten. Udvalget samler forbundets forskellige bestræbelser på at forhindre forskelsbehandling, uanset om det er på grund af køn, race, hudfarve, religion/tro, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse, politisk anskuelse eller seksuel orientering.

Udvalgets initiativer kan fx være undersøgelser, dialogmøder med arbejdsgivere, udvikling af redskaber til større ligebehandling og deltagelse i nationale og internationale konferencer om emnet.

Du kan læse mere om DSF's arbejde med ligebehandling og se relevante undersøgelser her.

Kontakt ligebehandlingsudvalget

For at udvalget og bestyrelsen kan tage fat på de rigtige opgaver inden for ligebehandling, er det vigtigt for os at høre fra medlemmer, der har oplevelser med ulighed og diskrimination. Hvis du oplever den slags, opfordrer vi dig til at kontakte udvalget eller udvalgets sekretær. Vi behandler selvfølgelig din henvendelse fortroligt og på den måde, du selv ønsker det.

Kontakt formand Benjamin Boe Rasmussen

Medlemmer

Sekretær/kontakt 
Hanne Arlund
 
Medlemmer  
Benjamin Boe Rasmussen (formand)
Jakob Fauerby
Iris Thomsen
Cecilie Aclon
Steffen Berrenthz Eriksen
Sandra Yi Sencindiver
Claudio Morales
Marie-Lydie Melono Nokouda
Mo Chara
Thea Glindorf
Gaia Victoria Munoz Rosberg
Sandra Louise Mahmoud Lindquist

 

 

 Møder