DSF’s arbejde og love


Dansk Skuespillerforbund (DSF) er den faglige organisation for professionelle skuespillere, operasangere, musicalperformere, dansere og koreografer i Danmark. Forbundet blev stiftet i 1904, som et af de første professionelle skuespillerforbund i verden. Som faglig organisation er DSF's opgave at varetage medlemmernes interesser på bl.a. følgende områder:

  • Overenskomster vedrørende løn- og ansættelsesvilkår på teatrene, radio, film og tv, opfølgning af kontraktsager og juridisk bistand.
  • Beskyttelse af de udøvende kunstneres præstationer gennem lovgivning og overenskomster og juridisk bistand i ophavsretlige spørgsmål, misbrug af billede m.v.
  • Kulturpolitiske initiativer, som fremmer betingelserne for det kunstneriske arbejdsmarked samt kunstnernes arbejdsvilkår.
  • Varetagelse af medlemmernes sociale og uddannelsesmæssige behov

Samarbejde nationalt og internationalt
DSF samarbejder tæt med Landsorganisationen af Teaterskoleskuespillerelever, der har observatørstatus i bestyrelsen. Formålet med LOT er at skabe kontakt imellem de tre teaterskoler i henholdsvis Århus, Odense og København. Læs mere om organisationen og optagelse her (link til www.teaterelever.dk)

DSF samarbejder med andre kunstnerorganisationer både nationalt og internationalt. Forbundet er medlem af Dansk Kunstnerråd, og internationalt bl.a. medlem af FIA (Federation Internationale des Acteurs) og NSR (Nordisk Skuespillerråd).

Dansk Skuespillerforbund er endvidere medlem af den faglige hovedorganisation FH.