Inklusionserklæring

Sammen med en række andre kunstner- og medieforbund har Dansk Skuespillerforbund udarbejdet og vedtaget ”Kunstnernes erklæring om inklusion”.

Arbejdet med erklæringen er primært lavet af Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg, som varetager DSF’s arbejde for mangfoldighed og inklusion i kulturlivet.

Inklusionserklæringen er godkendt i de respektive forbunds bestyrelser og altså også af Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse.

De medvirkende forbund er – ud over DSF – Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Film og TV-arbejderforeningen, Danske Sceneinstruktører, Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund.