Filmproduktioner og webserier med udskudt betaling

DSF’s generalforsamling har vedtaget en kollegial aftale om medvirken i filmproduktioner med udskudt betaling. Bestyrelsen har senere besluttet, at aftalen også skal gælde webserier og understreger vigtigheden af altid at benytte den til aftalen hørende kontrakt ved medvirken i produktioner med udskudt lønudbetaling.

Medvirken i filmproduktioner og webserier med udskudt betaling.

DSF skal indskærpe, at medlemmers medvirken i en produktion med udskudt betaling kun kan ske hvis:

  • producenten ikke er forpligtet til at anvende en af de gældende overenskomster, fx gennem medlemskab af Producentforeningen
  • man anvender den af DSF udarbejdede kollegiale aftale om medvirken i produktioner med udskudt betaling og
  • førnævnte kontrakt bliver godkendt af DSF 

Hvis du bliver bedt om at medvirke i en film/webserie, hvor det oplyses, at der ikke er midler til at aflønne de medvirkende, så skal man kontakte DSF´s sekretariat og sørge for at få den rigtige kontrakt. 

DSF´s sekretariat kan kun godkende den kontrakt, som er knyttet til den kollegiale aftale om medvirken i en filmproduktion og webserier med udskudt betaling, som forbundet har vedtaget. Kun DSF´s bestyrelse kan beslutte at dispensere fra denne aftale. Bestyrelsen ønsker at minde medlemmerne om, at det betragtes som ukollegial optræden at overtræde generalforsamlingens beslutning, og at dette er eksklusionsgrund. 

I en filmproduktion med udskudt betaling (fx eksperimentfilm osv.) eller webserie med udskudt betaling kan producenten og den ansatte aftale, at lønudbetalingen udskydes under visse betingelser. 

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at man undergraver DSF´s overenskomster, hvis man medvirker i film, som udgør en urimelig konkurrence til de almindelige film produceret på overenskomstmæssige vilkår. 

Den kollegiale aftale og den tilknyttede godkendte kontrakt modvirker denne undergravelse af overenskomsterne. Derfor skal denne kontrakt anvendes, og derfor skal den skal godkendes af DSF i hvert enkelt tilfælde.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af den kollegiale aftale vedrørende medvirken i filmproduktioner og webserier med udskudt betaling  

Punkt 1: 

Det mellem producenten og den ansatte aftalte løn skrives her. 

Dette kan aldrig være 0 kr., men skal tværtimod altid udgøre minimumslønnen i den gældende overenskomst. Det betyder, at hvis du medvirker i fx er en spillefilm, så skal lønnen minimum udgøre 3.100 kr.  

Punkt 2a: 

Royalty-procent skal forhandles med og godkendes af DSF. Som udgangspunkt skal den minimum udgøre 15% til fordeling blandt de medvirkende.

Punkt 4.b: 

I forlængelse af ovenstående skal der i dette punkt skrives såfremt dette er aftalt, at producenten og den medvirkende har aftalt at udskyde lønudbetalingen, jf. punkt 3b.  

Der må ikke rettes i kontraktens standardvilkår, og kontrakten skal godkendes af Dansk Skuespillerforbund for at være gyldig.  

Du skal være opmærksom på, at kontrakten kun kan anvendes, såfremt producenten ikke er medlem af Producentforeningen.  

Vær opmærksom på at man ikke er berettiget til at modtage dagpenge, når man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dokumenter

Kontrakt