Danmarks Radio

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere og dansere, som ansættes til medvirken i radio og tv.

Overenskomsten gælder fra 15. november 2019. Tarifferne reguleres med 1,3 % årligt pr. 1. januar. Der er tillige regulering af enhver form for videreudnyttelse af DR’s produktioner, herunder genudsendelsesbetaling.

For medvirken i radioproduktioner og netproduktioner (audio) aflønnes på timebasis, og denne betaling er nu opreguleret til minimum kr. 851,11.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.