CPH:STAGE

Dansk Skuespillerforbund har en indgået en aftale med Dansk Teater om medvirken i CPH:STAGE 2024.

Aftalen omfatter skuespillere, operasangere og dansere.

I henhold til aftalen kan man ansættes til følgende:

Genopsætning
Ved genopsætning med samme kunstneriske personale kan der ske ansættelse af minimum 3 dages varighed. Ansættelsen skal være fortløbende (dvs. uden afbrud) og indeholde minimum 1 prøvedage.

Ved genopsætning med overvejende samme kunstneriske personale kan der ske ansættelse af minimum 3 dages varighed. Ansættelsen skal være fortløbende (dvs. uden afbrud) og indeholde minimum 2 prøvedage.

Nye medvirkende på forestillinger, der genopsættes, ansættes minimum en uge før første prøvedag.

Nye medvirkende på en forestilling, der genopsættes, kan få adgang til registreringen af en forestilling i samlet en uge på aftalte tidspunkter.

Man aflønnes med 1/20 af den oprindelige aftalte månedsløn – dog med minimum 1.400 kr. pr. dag.

Readings, workshop og events
Løn og vilkår følger overenskomsten for det lønnende teater.

Prøvetider, pension og feriepenge følger overenskomsten for det lønnende teater.

Aftalen gælder kun for 2024. 

Henvendelse angående aftalen kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Aftale