Produktionsstøtte

Ansøgningsportalen åbner igen 4. januar 2024.

Der er ansøgningsfrist fredag den 15. marts 2024 kl. 12.

 

Der er en forventet behandlingstid på 8 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Der forventes svar på ansøgninger i slutningen af april.

 

 • Husk, at din ansøgning kun er gået igennem, hvis du får en bekræftelse på, at den er modtaget. Hvis du ikke får en bekræftelse, skal du prøve at udfylde ansøgningen igen. 
 • Vi anbefaler at du søger i god tid, da vi kun har mulighed for at hjælpe med tekniske problemer, hvis du kontakter os i god tid, inden portalen lukker.
 • Der må ikke være symboler og tegn i filnavnene, såsom komma, apostrof, paranteser m.m.

 Du skal læse nedenstående igennem, inden du søger. 

Produktionsstøttemidlerne kan søges til udvikling og produktion af projekter vedrørende teater, radioteater, readings, teaterworkshops, musikdramatik (herunder opera, kabaret, revy og musical), dans, film, kortfilm, tv-serier, lydbøger, dubbing, musikudgivelser osv.

Ved tildeling af støtte til et projekt, lægges vægt på om projektet:

 • Er væsentligt eller nyskabende
 • Har kunstnerisk høj kvalitet
 • Har fokus på diversitet (køn, etnicitet, alder etc), og om
 • Ansøgningen er gennemarbejdet og budgettet realistisk.

Hvis du har modtaget produktionsstøtte tidligere, kan du først søge igen, når der er afleveret regnskab.

Obs: Der er ikke hverken minimums- eller maksimumbeløb du kan søge til. Du kan vælge at søge til noget øremærket, fx lønninger, alternativt kan du skrive, at alt støtte er velkommen.

Du kan søge støtte både som person og som firma.

 • Projektbeskrivelsen må fylde max. 2000 tegn, budget, cv og bilag max. hver 1 A-4 side.
 • Bilag SKAL vedhæftes som filer. Der accepteres ikke andre fil-formater, medmindre det er mp3-lydfiler, fordi du søger til musik/musikdramatiske forestillinger.
 • Bilag kan ikke eftersendes.

Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis ovenstående krav ikke er opfyldt.

CPR-nummer/CVR-nummer
Før udbetaling af støttebeløb skal støttemodtageren oplyse forbundet om, under hvilket CPR-nummer eller CVR-nummer beløbet skal registreres.

 • Eksisterende selskab med CVR-nummer kan benytte dette.

 • For enkeltpersoner kan projektet registreres under pågældendes CPR-nummer, med mindre projektet indebærer udbetaling af løn eller honorarer.
  I så fald skal der oprettes et selskab/forening med eget CVR-nummer.
  Hvis flere enkeltpersoner går sammen om et projekt, vil det være mest praktisk at oprette et selskab/forening med eget CVR-nummer.

Indberetning til Skattestyrelsen
Alle beløb, der udbetales, bliver indberettet til Skat under det oplyste CPR-nr./CVR-nr. Indberetningen sker i det år beløbet er udbetalt.

Særligt vedr. indberetning under CPR-nummer
Vær særligt opmærksom på, at projektstøtte, der er tildelt for at kunne realisere et projekt og indberettet under CPR-nr., medfører skattepligt for ansøgeren i den personlige indkomst, og at beløbet er AM-bidragspligtig for denne, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 2, og at dette bidrag betales af hele støttegrundlaget uden fradrag. AM-bidragspligten ligger på 8% af det samlede tildelte beløb.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningsportalen lukker kl. 12.00.

Din ansøgning er kun gået igennem hvis du får en bekræftelse på, at den er modtaget.

Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca. 10 uger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Heidi Holm Madsen eller Maja Strandlod.

Ansøgningsportalen

The application portal

Apply here