Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. oktober 2023 26.661,53 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. oktober 2023 5.332,31 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. oktober 2023 8.809,90 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. oktober 2023 17.272,04 kr.

Pensionen er på 20 %.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.