Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. april 2024 28.245,54 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. april 2024 5.649,31 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. april 2024 9.333,31 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. april 2024 18.289,20 kr.

Pensionen er på 20 %.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.