Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. februar 2021 25.350,85 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. februar 2021 5.070,17 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. februar 2021 8.376,80 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. februar 2021 16.422,94 kr.

Pensionen er på 20 %.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.