Forumteater

Overenskomsten omfatter alle skuespil­lere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes til opgaver indenfor medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling med afsæt i teatermetoder af arbejdsgivere, som har tilsluttet sig denne overenskomst eller henviser til overenskomsten i konkrete aftaler. 

Pt. har følgende tilsluttet sig overenskomsten:

  • Teater Spektrum
  • Absolut Forum
  • Teater Turn Around

Minimumslønnen er 3.100 kr. (dagsgage)/33.000 kr. (månedsgage). Herudover betales der 10 % i pension af den samlede løn samt feriepenge i henhold til den til en hver tid gældende ferielov. 

For øvrige gager, se tariffer til højre.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.