Grønnegårds Teatret

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (minus kor) og dansere, der ansættes af Grønnegårds Teatret.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i statens lønsystem.
Pr. februar 2021 udgør dette 27.179,42 kr. pr. måned.
For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

OBS: De nævnte beløb ovenfor og på lønkortet er steget en smule pr. 1. april 2021, men er endnu ikke offentliggjort. Når vi er bekendt med beløbene, vil de korrekte beløb komme til at fremgå – ligesom der vil været et lønkort for april 2021.

 

Pensionen er på 10 %.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.