Korsbæk på Bakken

Dansk Skuespillerforbund har indgået en aftale med Korsbæk på Bakken ved Cirkusrevyen A/S om ansættelse til Korsbæk på Bakken.

Aftalen omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere.

Ved ansættelsen skal den af parterne godkendte standardkontrakt anvendes

Grundlønnen ved enhver ansættelse udgør 26.000 kr. Hertil kommer tillæg baseret på anciennitet og tidligere ansættelse i Korsbæk på Bakken.

Pensionen er på 9 %.

Aftalen gælder for 2018.

Henvendelse angående aftalen kan ske til DSF v/
Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Aftale

Kontrakt