Sygedagpenge

Hvis du er ledig og på dagpenge og bliver syg, får du dagpenge fra a-kassen de første to uger. Herefter overgår du til sygedagpenge fra kommunen.

Den første dag, du er syg, skal du straks melde dette til jobcentret – enten til dit lokale jobcenter eller på jobnet.dk. Dernæst skal du ringe til FTF-A og oplyse, at du er syg. A-kassen sender dig et skema, som du skal udfylde og sende til din kommune. Skemaet skal være kommunen i hænde inden 8 dage fra 1. sygedag.

Du skal skrive S på dit dagpengekort de dage, du er syg. Når du er blevet rask, skal du raskmelde dig på Jobnet.dk.

Som udgangspunkt kan man få sygedagpenge i 22 uger, og de kan under særlige omstændigheder forlænges. Det er meget vigtigt, at du kontakter forbundet så tidligt som muligt, hvis du ved, at din sygdom/behandling trækker ud. Jo tidligere vi får kendskab til det, jo bedre kan vi hjælpe og rådgive dig, så du ikke pludselig står i den situation, at du hverken kan få sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse.

Kommunen vil sende dig et skema, du skal udfylde. Hvis du ikke har hørt fra kommunen senest 5 uger efter din sygemelding, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.
Du skal sygemelde dig på ’Min side’ på Jobnet.dk

Hvis du ikke har ret til dagpenge eller er i arbejde

Hvis du ikke har dagpengeret, har du som udgangspunkt heller ikke ret til sygedagpenge. Men du kan muligvis få sygedagpenge, hvis du har haft tilstrækkeligt med arbejde.

Tilstrækkeligt vil i denne forbindelse sige, at du skal have arbejdet mindst 240 timer indenfor de seneste 6 måneder op til første sygedag. Og at du mindst skal have arbejdet 40 timer om måneden i minimum 5 af månederne.

Hvis du er i arbejde, er det overenskomsten, eller din ansættelsesaftale der bestemmer, om du har ret til løn under sygdom.