Det Ny Teater

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Det Ny Teater.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 24 i det kommunale lønsystem.

Dog kan ikke-uddannede – indtil de har optjent 1 års anciennitet aflønnes med minimum skalatrin 1.

Dansere ansættes i henhold til deres anciennitet i et skalatrinsforløb løbende fra 24–32.

Se beløb nedenfor.

For beløb på andre skalatrin se under Gruppe 4 på lønkortet her

Teatret er et musicalteater der ofte har meget lange produktioner med mange understudies og swings ansat, hvilket ofte medfører et kontinuerligt prøveforløb efter premieren.
Såfremt disse ønskes honoreret særskilt skal der i kontrakten aftales et tillæg herfor.

Der betales ekstra for 7. forestilling men ikke automatisk for dobbeltforestillinger (der kan godt være flere dobbeltforestillinger i en uge uden at der er en 7. forestilling).

Pr. 1. juli 2012 er der aftalt enkelte ændringer i overenskomsten. Disse fremgår af aftaleresultatet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Skuespillere

Skalatrin Månedsløn pr. april 2024
1 20.278,25
24 29.452,42

Dansere

Skalatrin Månedsløn pr. april 2024
24 29.452,42
26 30.281,42
28 31.138,83
30 32.025,08
32 32.940,92