Landsdelsscenerne

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af et teater, som hører under landsdelsscenerne.

Landsdelsscenerne omfatter Odense, Aalborg og Aarhus Teater.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til tillidsrepræsentanten for det enkelte teater:

  • Odense Teater, Louise Davidsen
  • Aalborg Teater, Steffen Eriksen 
  • Aarhus Teater, Christian Hetland 

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i det statslige lønsystem.

Sæsonansatte aflønnes normalt i et skalatrinsforløb. Alle løntrin er 2-årige (skalatrin 34 er dog 1-årig).

Se beløb nedenfor.

For beløb på andre skalatrin for Aarhus Teater se under IV på lønkortet her

For beløb på andre skalatrin for Aalborg og Odense Teater se under III på lønkortet her

Tillæg i henhold til overenskomsten § 18, stk. 2 og bilag 4 (tillæg for dansers omrokerings- og udfyldningsopgaver):
Beløbet udgør pr. 1. februar 2021 753,91 kr. pr. måned.

Tillæg i henhold til overenskomstens bilag 4 (tillæg for opgaven som kaptajn):
Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb, som pr. 1. februar 2021 udgør 25.901,96 kr.

Pensionen er på 15 %.

Sæsonansatte

  Aarhus Teater Aalborg og Odense Teater
Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021 Månedsløn pr. februar 2021
27 26.433,00 26.127,58
29 27.227,08 26.948,50
     
32 28.474,58 28.243,25
34 29.345,00 29.150,08
36 30.247,42 30.093,50
38 31.205,33 31.095,25
     
41 32.702,33 32.672,50
45 35.492,50 35.492,50
47 37.959,17 37.959,17