Reklamefilm

Overenskomsten omfatter medlemmer af Producentforeningen, der ansætter skuespillere, operasangere, dansere og koreografer til produktion af en reklamefilm.

Du kan se en oversigt over Producentforeningens medlemmer her

Betalingen for medvirken i en reklamefilm består altid af et studiehonorar (arbejdshonorar) og et udnyttelseshonorar for den konkrete udnyttelse.
Minimumstudiehonorar udgør 3.825 kr. pr. dag for medvirken i billedet. 
For medvirken på lydsiden udgør betalingen minimum 1.700 kr. for den første studietime og minimum 850 kr. for efterfølgende timer i hele overenskomstperioden.

For producentens rettighedserhvervelse henvises til selve overenskomstteksten.

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.