Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2021
1-5 28 27.761,33
6-7 30 28.506,25
8-9 38 31.726,58
10-11 40 32.595,17
12-13 42 33.484,58
14-15 43 34.227,92
16 og følgende 46 36.582,92

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2021
1-3 28 27.761,33
4-5 30 28.506,25
6-7 36 30.868,67
8-9 40 32.595,17
10-11 43 34.227,92
12 og følgende 46 36.582,92