Undersøgelser

Dansk Skuespillerforbund laver jævnligt undersøgelser, fx blandt medlemmerne. På denne side kan du både finde vores egne undersøgelser samt andre undersøgelser, som vi vurderer er relevante.

Skæve spotlys - en undersøgelse af kønsbaserede forskelle i løn- og karriereudvikling blandt skuespillere og musicalperformere 2023

Undersøgelse - Læs

Opfølgende undersøgelse om indsatsen mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og skuespilbranchen 2023

Undersøgelse - Læs

Rundspørge blandt politikerne på Christiansborg


Rundspørge - Læs

#Metoo - Et år efter


Undersøgelse:

#Metoo - Et år efter (Erhvervsaktive) - Læs

#Metoo - Et år efter (Elever) - Læs

60+undersøgelse


60+undersøgelse vedr. medlemmer af Dansk Skuespillerforbund.
udarbejdet af Kaas og Mulvad. April 2018 - Læs

Undersøgelse: brugen af sociale medier


Undersøgelse om brugen af sociale medier blandt medlemmer af DSF.
Juni 2017 - Læs

Undersøgelse: Scenekunstneres arbejdsliv


En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund.
Udarbejdet af Megafon. Oktober 2016 - Læs

Arbejdsskader og -ulykker


En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund
December 2014 - Læs

Danskernes kulturvaner 2012


Danskernes kulturvaner 2012
udarbejdet af Epinion for Kulturministeriet - Læs

Mødet med dagpengesystmet


En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund
Marts 2012 - Læs

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem


Oktober 2011 - Læs

Women, Men, Age and Employment


Women, Men, Age and Employment in the Performing Arts
Jan 2009 - Læs

Mini-undersøgelse om dagpenge


Mini-undersøgelse om dagpenge foretaget af
Dansk Skuespillerforbund
16. februar 2008 - Læs

Løn & Køn


Lønanalyse med focus på køn
2007 - Læs

De københavnske teatres økonomiske effekt


Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt
2007 - Læs