Betty Nansens Huse i Skagen

29. januar 2018
Betty Nansens Huse i Skagen

Er du skuespiller og medlem af Dansk Skuespillerforbund har du mulighed for at søge om ophold i Betty Nansens Hus og/eller anneks for perioden maj til september.

Ansøgningsfrist: senest den 28. februar.


Bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond vil i marts måned tage stilling til fordeling af husene, og svar vil blive
meddelt inden 1. april.

Store Hus kr. 4.500 pr. uge
Anneks kr. 2.300 pr. uge
Lejebeløbene er inkl. slutrengøring.
Forbrug af el afregnes efter måler.
Husene udlejes fortrinsvis for 2 uger.

Ansøgning til:
Betty Nansens Huse i Skagen,
c/o Mariann Aakerlund
Kirstineparken 29, 2970 Hørsholm
Eller mail: aakerlund@privat.dk

Betty Nansens Hus og Anneks udlejes efter fundatsen for ejeren Ida Løfbergs Fond til sceniske kunstnere. Uden for sommer-månederne kan udlejning til personer med anden tilknytning til dansk teater også finde sted. Kontakt Mariann Aakerlund, 23378472 efter kl. 17 eller på e-mail aakerlund@privat.dk
Priserne er da kr. 3.500 for det Store Hus og kr. 1.900 for Annekset.