Scenekunstnerisk bachelor

19. oktober 2017
Scenekunstnerisk bachelor

Den Danske Scenekunstskoles uddannelser i skuespil, iscenesættelse, scenekunstnerisk produktion og musical er nu godkendt som 3-årige kunstneriske bacheloruddannelser på linje med andre kunstneriske videregående uddannelser.  

Hidtil har hovedparten af Den Danske Scenekunstskoles uddannelser været 4-årige, og de har ikke været formelt indplaceret i det videregående uddannelsessystem. Men med akkrediteringen er uddannelserne blevet 3-årige kunstneriske bacheloruddannelser, ligesom det er tilfældet med musikkonservatorierne og Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler.  

Rektor Mads Thygesen er glad for, at Den Danske Scenekunstskole nu lever op til de europæiske standarder for videregående uddannelse: ”Akkrediteringen af vores bacheloruddannelser har afgørende betydning for vores studerende og ansatte, fordi vi nu får status som internationalt anerkendt scenekunstskole. Uddannelsernes nye status betyder, at vi nu er kommet et stort skridt nærmere vores mål om at være hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø på højeste internationale niveau.”, siger han i en pressemeddelelse.     

Uddannelsen i dans og koreografi forventes akkrediteret som kunstnerisk bacheloruddannelse i oktober 2018.    

Den Danske Scenekunstskole er ligeledes i gang med at udvikle et 2-årigt kandidatniveau, der gør det muligt for de studerende at ansøge om at fortsætte deres scenekunstneriske uddannelse.