Gramex

Legatmidler fra Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af skriftlig ansøgning.

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Læs mere om legatmidlerne fra Gramexfonden her.

Medlemmer

Sekretær/kontakt
Hanne Arlund

Medlemmer
Formand Jakob Svarre Juhl
Christian Gade Bjerrum
Mikaël Vivien Orozco Madsen
Jakob Svarre Juhl
Kristine Brendstrup
Helene Hvass Hansen, suppleant Philippa Cold